Short Stories in Swedish

Hjalmar Söderberg: Historietter

Hjalmar Söderberg räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla författare. Historietter (1898) är Söderbergs mest lästa och omtyckta novellsamling.

Här möter läsaren 20 skarpsinniga, vackert utmejslade noveller, där humor, melankoli, tragik, eufori, oroande gåtfullhet och ironi samsas sida vid sida.

Vi rör oss bland vardagliga och dramatiska skeenden, tankar, metaforer, hågkomster och drömmar. Livsfrågorna, med kärlek, död och utsatthet för vitt skilda karaktärer, tecknas träffsäkert   liksom en och annan bagatellartad anekdot – mot bakgrund av 1890-talets klassamhälle. 

Berättelserna är förtätade till både stil och innehåll och återspeglar Hjalmar Söderbergs tidlösa livslärdomar och människokännedom. Därför framstår novellerna fortfarande som allmänmänskliga och högst aktuella.

Omslag (konst och grafisk design) av Unda Arte.

Boken kan beställas från Bokus, Adlibris eller i närmaste bokhandel.